BMI a meranie telesného tuku

by admin

BMI  (Body mass index)  je index telesnej hmotnosti. Hovorí o tom, v akom rozpätí sa pohybuje naša optimálna váha vzhľadom na našu výšku. BMI údaj nie je stopercentný ani vždy smerodajný, pretože každý človek má inú telesnú stabvu, viac alebo menej tukov a svalov. BMI údaj tiež nerozlišuje pohlavia. Avšak výpočet BMI je časovo aj finančne nenáročný a pomáha nám sa rýchlo zorientovať.

K presnejšiemu meraniu množstva telesného tuku sa používa meranie obvodu paží, pásu, stehna a lýtka. Kaliperom vám u lekára zmerajú hrúbku kožnej riasy – kožného záhybu.

Najmodernejší spôsob zmerania množstva tuku a svalov v tele je na váhe, ktorá sa nazýva tanita. Meria na základe bioelektrickej impedancie – vodivosti tkanív.

You may also like

Sociálne médiá

Užitočné odkazy

Najnovšie Články