O mne

Myšlienka venovať sa výžive profesionálne prišila po tom, ako na vlastnej koži spoznala jej úskalia. Predsavzala si, že chce v tejto oblasti pomáhať ostatným. Nutričná terapia ju natoľko inšpirovala, že si rozšírila svoju kvalifikáciu o odbor chémia a technológia potravín.

Príbeh

Svoje štúdium som absolvovala v Prahe na Univerzite Karlovej a Vysokej škole chemicko-technologickej. Dnes pôsobím ako kvalifikovaná nutričná terapeutka a technologička potravín s desať ročným záujmom a skúsenosťami v oblasti výživy. Počas štúdia výživy som nadobudla prax v nutričnej ambulancii, na klinickom oddelení so zameraním na dietológiu či v oblasti komunitnej výživy. V oblasti technológie potravín som špecializovaná na chémiu a technológiu sacharidov a obilnín. V Brazílii som absolvovala stáž zameranú na výrobu kysnutých mliečnych výrobkov. Zhotovila nutričné rozbory jedál či senzorické hodnotenia pre zákazníkov v reštauráciách. Už niekoľko rokov pôsobím v súkromnej sfére ako nutričná terapeutka s desiatkami spokojných klientov a pacientov. Popri nutričných konzultáciách prednášam pre firmy alebo na VŠ ako externista. Na pozícii potravinovej technologičky som riadila výrobu a vylepšovala receptúru nutrične plnohodnotného jedla určeného na cestovanie a podávanie náročných fyzických výkonov. A keďže vedomostí nikdy nie je dosť, rozhodla som sa pre doktorské štúdium v odbore Chémia a technológia potravín. To ma priviedlo k rozšíreniu svojej súkromnej praxe o konzultačnú činnosť a vývoj produktov v oblasti potravinárstva.
Pochádzam z Dolného Kubína, pôsobím v Prahe a z času na čas, keď ma zastihnete len online, som v Tirolsku, ktoré sa stalo mojim snáď už tretím domovom. Vo voľnom čase sa venujem pitiu kávy, beletrii, behu, boxu alebo turistike. Zaradila by som sa medzi flexitariánov a medzi moje obľúbené jedlá patria syry a zelenina na všetky spôsoby.

Vzdelanie

1. lekárska fakulta

Univerzita Karlova v Prahe

 

Fakulta potravinárskej a biochemickej technológie

Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe

 

Fakulta potravinárskej a biochemickej technológie.
Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe

Prax

Nutričné konzultácie v oblasti chudnutia, športovej výživy a terapie diagnostikovaných pacientov |  2020 – súčasnosť 

Riadene výroby RISTRE, zmena a vylepšovanie receptúry, organizácia výroby a vedenie výroby v prevádzke |  2020 – 2021 

State University of Saõ Paulo, Botucatu, Brazília, Poľnohospodárska fakulta, Ústav ekonómie, sociológie a technológie | 2017 | laboratórna činnosť so zameraním na mikrobiológiu a technológiu mliečnych produktov,  výroba jogurtov, príprava edukačných materiálov v oblasti mikrobiológie, chémie a technológie výroby kysnutých mliečnych výrobkov

III. interná klinika VFN v Prahe | 2017 | zaškolenie v problematike zostavovania individuálnej parenterálne výživy

IV. interná klinika VFN v  Prahe | 2017 | stanovenie nutričnej diagnózy a nutričného plánu, hodnotenie antropometrických, fyzikálnych a biochemických vyšetrení, využívanie plošného nutričného screeningu, zaisťovanie vhodnej enterálnej výživy, modulárnych dietetík a sipping, vyhodnotenie energetickej a biologickej hodnoty stravy

Mariánske lázně | 2016 | prieskum stravovacích zvyklostí pacientov | zostavovanie jedálničku u pacientov v rekonvalescencii a u pacientov s chronickými chorobami  

Ústřední vojenská nemocnice  Praha | 2015 | vypracovávanie nutričných anamnéz, špeciálne dietologické postupy, nutričná edukácia

 Kúpele Lúčky | 2015 | zostavovanie individuálnych dietoterapeutických plánov, spracovanie nutričných anamnéz a vyhodnocovanie nutričných stavov, príprava edukačných materiálov, hodnotenie nutričnej starostlivosti v zariadení

Nemocnica s poliklinikou L.N. Jégého v Dolnom Kubíne | Oddelenie liečebnej výživy a stravovania | 2014 | diétne systémy, hodnotenie technologických postupov, návrh na úpravu liečebnej stravy so zameraním na zachovanie biologickej a nutričnej hodnoty pokrmov, HACCP, príprava edukačných materiálov a stravovacích pokrmov

Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne | 2014 | spotrebný kôš, potreby komunitnej výživy, zostavenie jedálničku pre školskú jedáleň vo väzbe na doporučené výživové hodnoty pre danú vekovú kategóriu, hygiena výživy a HACCP

Reštaurácia Lucia v Dolnom Kubíne |  2014 | legislatíva a hygienické požiadavky stravovacích služieb, HACCP, druhová kvalifikácia potravín, definované dávky potravín technologické postupy, príprava, podávanie, skladovanie a distribúcia pokrmov

Sledujte ma na Instagrame : @Natynutritionist

Sledujte ma na facebooku

Sociálne médiá

Užitočné odkazy

Najnovšie Články