• Slovenčina
  • English

NATÁLIA PALUGOVÁ

Myšlienka venovať sa výžive profesionálne prišila po tom, ako na vlastnej koži spoznala jej úskalia. Predsavzala si, že chce v tejto oblasti pomáhať ostatným. Odbor nutričná terapia ju natoľko inšpiroval, že si rozšírila svoju kvalifikáciu o odbor technológia potravín. Svoje štúdium absolvovala v Prahe na Univerzite Karlovej a Vysokej škole chemicko-technologickej. Dnes je kvalifikovaná nutričná špecialistka a technologička potravín s desať ročným záujmom a skúsenosťami v oblasti výživy. Počas štúdia výživy nadobudla prax v nutričnej ambulancii, na klinickom oddelení so zameraním na dietológiu či v oblasti komunitnej výživy.  V oblasti technológie potravín je špecializovaná na chémiu a technológiu sacharidov a obilnín.  V Brazílii absolvovala stáž zameranú na výrobu kysnutých mliečnych výrobkov. Zhotovila nutričné rozbory jedál či senzorické hodnotenia pre zákazníkov v reštauráciách. 

Natália pochádza z Dolného Kubína a aktuálne žije v Prahe, kde  sa venuje aj doktoskému štúdiu na VŠCHT . Vo svojom voľnom čase sa venuje knihám, predovšetkým beletrii. Medzi jej obľúbené pohybové aktivity patrí beh, jóga či turistika. Zaradila by sa medzi flexitariánov a medzi jej obľúbené jedlo patrí zelenina a syry.

ONLINE KONZULTÁCIE

PREDNÁŠKY

VZDELANIE

ČLENSTVO

ČANT | Česká asociace nutričních terapeutů | od 2020 

PRAX

Súkromná prax | nutričné konzultácie v oblasti chudnutia, športovej výživy a terapie diagnostikovaných pacientov |  2020 – súčasnosť 

Stáž v technológii potravín | State University of Saõ Paulo, Botucatu, Brazília, Poľnohospodárska fakulta, Ústav ekonómie, sociológie a technológie | 2017 | laboratórna činnosť so zameraním na mikrobiológiu a technológiu mliečnych produktov,  výroba jogurtov, príprava edukačných materiálov v oblasti mikrobiológie, chémie a technológie výroby kysnutých mliečnych výrobkov

Stáž na jednotke intenzívnej metabolickej starostlivosti  | III. interná klinika VFN v Prahe | 2017 | zaškolenie v problematike zostavovania individuálnej parenterálne výživy

Prax v nutričnej ambulancii | IV. interná klinika VFN v  Prahe | 2017 | stanovenie nutričnej diagnózy a nutričného plánu, hodnotenie antropometrických, fyzikálnych a biochemických vyšetrení, využívanie plošného nutričného screeningu, zaisťovanie vhodnej enterálnej výživy, modulárnych dietetík a sipping, vyhodnotenie energetickej a biologickej hodnoty stravy

Stáž výživy v kúpeľoch s aspektom na  multikulturálne stravovanie | Mariánske lázně | 2016 | prieskum stravovacích zvyklostí pacientov | zostavovanie jedálničku u pacientov v rekonvalescencii a u pacientov s chronickými chorobami  

Prax na klinickom oddelení so zameraním na dietológiu | Ústřední vojenská nemocnice  Praha | 2015 | vypracovávanie nutričných anamnéz, špeciálne dietologické postupy, nutričná edukácia

Stáž v organizácii zdravotnej a sociálnej starostlivosti | Kúpele Lúčky | 2015 | zostavovanie individuálnych dietoterapeutických plánov, spracovanie nutričných anamnéz a vyhodnocovanie nutričných stavov, príprava edukačných materiálov, hodnotenie nutričnej starostlivosti v zariadení

Prax v nutričnej prevádzke | Nemocnica s poliklinikou L.N. Jégého v Dolnom Kubíne | Oddelenie liečebnej výživy a stravovania | 2014 | diétne systémy, hodnotenie technologických postupov, návrh na úpravu liečebnej stravy so zameraním na zachovanie biologickej a nutričnej hodnoty pokrmov, HACCP, príprava edukačných materiálov a stravovacích pokrmov

Stáž v komunitnej výžive | Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne | 2014 | spotrebný kôš, potreby komunitnej výživy, zostavenie jedálničku pre školskú jedáleň vo väzbe na doporučené výživové hodnoty pre danú vekovú kategóriu, hygiena výživy a HACCP

Stáž v potravinárskych technológiách  | Reštaurácia Lucia v Dolnom Kubíne |  2014 | legislatíva a hygienické požiadavky stravovacích služieb, HACCP, druhová kvalifikácia potravín, definované dávky potravín technologické postupy, príprava, podávanie, skladovanie a distribúcia pokrmov