Poruchy príjmu potravy: ako vznikajú?

od Naty

Poruchy príjmu potravy nie sú v našej spoločnosti žiadnou novinkou. Prvé popisy príznakov mentálnej anorexie pochádzajú už z polovice 19. storočia.  Snáď najznámejšou anorektičkou z dávných čias bola cisárovná Sissi v Rakúsko-Uhorsku.  Predovšetkým v posledných desiatkach rokov ich výskyt neustále rastie a stávajú sa tak nezanedbateľným problémom. To dokazuje aj nárast prevalencie z 3,4 % na 7,8 % za posledných dvadsať rokov. Celosvetovo trpí na poruchy príjmu potravy až 70 miliónov ľudí.

Poruchy príjmu potravy sú charakterizované patologickým správaním pri stravovaní a porušeným sebavedomím a vnímaním vlastného tela. Jedná sa  diagnózy so závažným následkami telesnými, duševnými a socio-ekonomickými.

Choroby, ktoré radíme medzi poruchy príjmu potravy sú mentálna anorexia, mentálna bulímia a psychogénne prejedanie (binge-eating).

Mentálna anorexia

sa vyznačuje chorobným správaním za účelom  znižovania hmotnosti prostredníctvom nejedenia, zvracaním, zneužívaním anorektík, diurektík a laxatív alebo excesívnym cvičením. Pacienti majú nízke BMI (pod 17,5), pociťujú únavu a slabosť, objavujú sa u nich poruchy rastu, vývoja, u dievčat aj amenorea – vymiznutie menštruácie.

Mentálna bulímia

je typická nepretržitým zaoberaním sa jedlom, záchvatovým prejedaním a následnými pokusmi o zníženie hmotnosti napríklad vyvolaním zvracania, hladovaním či použitým laxatív, diuretík. BMI bulimických pacientov je obvykle v norme. Trpia minerálovou disbalanciou a rozvratom vnútorného prostredia.

Psychogénne prejedanie (binge-eating)

je záchvatové prijímanie nadmerného množstva potravy ako reakcia na stresové situácie. Často krát vedie k obezite so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení či cukrovky II. typu. Pacienti tiež trpia nízkym sebavedomím a úzkosťou. Majú sociálne poruchy – izolácia, vzťahová neistota.

Čo môže za vznik porúch príjmu potravy?

Za vznikom porúch príjmu potravy stojí niekoľko faktorov:

Genetické faktory: nesprávne fungovanie mozgového centra riadenia príjmom potravy nachádzajúceho sa v hypotalame. Poruchy hormonálnej regulácie v organizme.

Vývojové faktory: porušená funkcia mozgovej kôry v dôsledku nesprávneho vývoja plodu a kojencov.

Psychologické faktory: perfekcionistické rysy, obsedantno-kompulzívne typy osobností

Faktor veku a pohlavia:  poruchy príjmu potravy sa vyskytujú u oboch pohlaví. Až desaťnásobne väčšie riziko je u dospievajúcich dievčat a mladých žien (vrcholové športovkyne, baletky, modelky, herečky). Medián veku sa pohybuje v rozmedzí 18-21 rokov. U mužov homosexuálov sa poruchy príjmu potravy objavujú výrazne častejšie ako u heterosexuálov.

Enviromentálne a stresové faktory

Vzájomne sa prelínajú a spoločne tvoria jeden celok. Na mladého človeka vplýva jeho rodina, kamaráti, spolužiaci a voľnočasové aktivity. Veľkú rolu hrajú tiež médiá.

Rodinné prostredie

Nepriaznivo na deti už od detstva vplýva  stresujúce prostredie v rodine. Jedná sa o nedostatok pozornosti, záujmu či emócií zo strany rodičov, rozvod rodičov, alkoholizmus rodičov, úmrtie v rodine alebo sexuálne traumy. Negatívny vplyv na dieťa majú aj nesprávne stravovacie návyky v rodine. Absencia spoločného stolovania alebo zlá skladba jedálnička rodičov.

Školské prostredie

Najčastejším negatívnym faktorom vplývajúcim na rozvoj porúch príjmu potravy sú rôzne formy šikany. Typickou formou psychickej šikany je výsmech, ponižovanie, nevhodné poznámky na vzhľad. Obzvlášť závažným problémom v posledných rokoch sa stala kyberšikana – útoky cez internet, výhražné správy, nátlak.

Voľnočasové aktivity

Aj napriek tomu, že voľnočasové aktivity so sebou nesú veľa pozitív, vyskytujú sa v tomto prostredí aj riziká, ktoré môžu prispievať k vznikom porúch príjmu potravy. Prehnané nároky trénerov a rodičov na dieťa a jeho výkony vedú až k 25 % výskytu porúch príjmu potravy u športovcov. Nadmerná súťaživosť a nezdravé prostredie napríklad v balete a krasokorčuľovaní vedie k trojnásobne vyššej prevalencii v porovnaní so športovcami.

Médiá a módny priemysel

Snáď najväčší vplyv na celú populáciu, nie len deti a adolescentov majú médiá. Z každej strany sa na nás valí sociokultúrny tlak ideálu krásy. 

"Celosvetovo má až 13 % žien nad 50 rokov poškodené vnímanie jedla odpovedajúce poruchám príjmu potravy a nesprávne stravovacie návyky."

Väčšina hercov a herečiek vo filmoch a seriáloch má veľmi štíhlu postavu, ktorá je spoločnosťou vnímaná ako ideál.

Na sociálnych sieťach rastie popularita influencerov, ktorých náplňou práce je starať sa o seba a vyzerať dobre. Za ich príspevkami stoja profesionáli a úprava fotiek pomocou najrôznejších filtrov a aplikácií. Častokrát tieto príspevky neodpovedajú realite.

To isté sa dá povedať o cielenej reklame. Tá nás atakuje každý deň a snaží sa nám prostredníctvom upravených a ideálnych fotiek žien a  mužov vsugerovať predstavu o správnom vzhľade.  Rovnako ako neustála propagácia pochybných až nebezpečných diét a produktov na chudnutie.

 

Módny priemysel bol ostro kritizovaný za propagáciu vychrtlých modelov a modeliek čo postupom času viedlo k druhému extrému. Na obaloch časopisov sa  dnes objavujú obézne ženy, o ktorých sa mylne šíri predstava o zdravom vzhľade. Obidva tieto extrémy negatívne ovplyvňujú psychiku ľudí a vznik porúch príjmu potravy.

"Keďže množstvo prípadov porúch príjmu potravy narastá, malo by sa o tomto probléme rozprávať a šíriť osveta. Dôležitý je spôsob komunikácie a starostlivosť rodičov, učiteľov a trénerov, podpora zdravého sebavedomia detí a dospievajúcich. Veľkú rolu zohráva aj nevhodná poznámka od partnera aj v dospelom veku. Je nutné mať triezvy pohľad na reklamy a zábavný priemysel."

Mohlo by sa vám pačiť

Ako kvalifikovaná nutričná terapeutka ponúkam konzultácie v oblasti stravovania so zameraním na redukciu hmotnosti alebo pre pacientov s diagnózou. Ako potravinová technologička sa zaoberám konzultačnou činnosťou a vývojom potravinárskych produktov. 

Užitočné odkazy

Sociálne médiá

Najnovšie Články